سیگار می کشم

اگر کسی سیگاری شده از ناباوری نامردهاست
تعداد بازديد : 74

سیگار نمیکشم

نمیدانم چرا فکر نه، یقین داشتی سیگار میکشم!

چرا فکر نه، یقین داشتی خوب نیستم!

من یقین دارم اگر کسی سیگاری شده از ناباوری نامردهاست…

ادامه مطلب
نویسنده :
تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 آبان 1392 ساعت: 8:15

کسب درامد