حسین پناهی

وصیت نامه حسین پناهی
تعداد بازديد : 81

قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.
بعد از مرگم، انگشت‌های مرا به رایگان در اختیار اداره انگشت‌نگاری قرار دهید.
به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم!
ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک ‌کاری کنند.
عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب کیدا ممنوع است.
بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی، گورستان را تماشا کنم.
کارت شناسایی مرا لای کفنم بگذارید، شاید آنجا هم نیاز باشد!
مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند.
روی تابوت و کفن من بنویسید: این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست.
دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند. در چمنزار خاکم کنید!
کسانی که زیر تابوت مرا می‌گیرند، باید هم قد باشند.
شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید.
گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد.
در مجلس ختم من گاز اشک‌آور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند.
از اینکه نمی‌توانم در مجلس ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می طلبم !

به نظر می رسد زندگی مشکل نیست، بلکه مشکلات زندگی اند!
تعداد بازديد : 83

می دانی چیست؟

به نظر می رسد زندگی مشکل نیست

بلکه مشکلات زندگی اند!

می بینی؟

می بینی به چه روزی افتاده ام؟

حق با تو بود!

می بایست می خوابیدم!

اما به سگ ها سوگند

که خواب کلک شیطان است

تا از شصت سال عمر

سی سالش را به نفع  مرگ ذخیره  کند!

می شود به جای خواب

به ریلها و کفش ها و چشم ها فکر کرد

و از نو نتیجه گرفت که  با وفاترین جفت های عالم

کفش های آدمی اند!

می شود به زنبور هایی فکر کرد

که دنیای به  آن  بزرگی  را  گذاشته اند

و آمده اند زیر سقف خانه ی  ما خانه ساخته اند!

می شود به  تشبیهات خندید !

به زمین و مروارید !

به خورشید و آتشفشان!

به ستاره ها و فرزانه های عشق!

به هوای خاکستری و گیسوهای عروس  پیر!

به رعد و برق  آسمان و خشم ِ خداهای آهنی!

تصور کن!

هنوز هم  زمین گرد است و منجمین پیر  کنجکاو

از پشت تلسکوپ های  مسخره شان

که به مرور به خرطوم  فیل های  تشنه  شبیه می شوند

به دنبال  ستاره ی ناشناخته ی  تازه تری می گردند!

به  من بگو ! فرزانه ی من!

خواب بهتر است یا بیداری؟

حسین پناهی

کسب درامد